សកម្មភាពនៃកិច្ចដំណើរការកែលំអ និងថែទាំប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រ ទំនប់តាឈាន

30895

សកម្មភាពនៃកិច្ចដំណើរការកែលំអ និងថែទាំប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រ ទំនប់តាឈាន ស្ថិតក្នុងឃុំព្រែកដំបង ស្រុកស្រីសន្ធរ ខេត្តកំពង់ចាម ។ ប្រព័ន្ធនេះមាន ទំនប់អាងទឹកប្រវែង ១.៥១១ ម ប្រឡាយមេ ប្រវែង ១៧.៧៧០ ម ប្រឡាយរង ប្រវែង ២៤៩ ម និងសំណង់សិល្បការ ៦ កន្លែង ។

ប្រព៏ន្ធធារាសាស្ត្រ ទំនប់តាឈាន មានលទ្ធភាពស្រោចស្រពលើផ្ទៃដីបង្កបង្កើនផលស្រូវប្រាំង ៣១៨ ហិកតា ។

 30896

 30894

 30893

 30892

 30891

 30890

 30889

 30887

 30886