ទិដ្ឋភាពនៃការផ្គត់ផ្គង់ទឹកដល់ផ្ទៃដីបង្កបង្កើនផលដំណាំស្រូវរបស់បងប្អូនប្រជាកសិករ


ទិដ្ឋភាពនៃការផ្គត់ផ្គង់ទឹកដល់ផ្ទៃដីបង្កបង្កើនផលដំណាំស្រូវរបស់បងប្អូនប្រជាកសិករប្រមាណ ១.៨០០ ហិកតា នៅតំបន់ផលិតស្រូវប្រាំង សម្តេចតេជោសែន អូរតាគី ស្ថិតក្នុងឃុំអូរតាគី ស្រុកថ្មគោល ខេត្តបាត់ដំបង