ក្រុមការងារយុវជន ខេត្តពោធិសាត់ អញ្ជើញចុះចែកអំណោយជូនចាស់ជរា នៅឃុំស្រែស្តុក ស្រុកកណ្តៀង


ថ្ងៃទី ១០ ខែ កញ្ញា ឆ្នាំ២០១៦ ក្រុមកម្មសិក្សាការីវគ្គវិក្រិត្យការមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃ សាលាភូមិន្ទរដ្ឋបាលភ្នំពេញ បាននាំយកនូវអំណោយ មនុស្សធម៌មក ចែកជូនដល់គ្រួសារក្រីក្រជាក់ស្តែង នៅឃុំស្រែស្តុក ស្រុកកណ្តៀង ខេត្ត ពោធិ៍សាត់ ចំនួន១០គ្រួសាររួចមក ក្រុមយុវជនយើងខ្ញុំក៏បាន បន្តរការចុះសាកសួរសុខទុក្ខប្រជាជនដែលរស់នៅឃុំរាំងទិលផងដែរ។

Youth 12-9-2016 (1)

Youth 12-9-2016 (2)

Youth 12-9-2016 (3)

Youth 12-9-2016 (4)