ឯកឧត្តម អ៊ឹម ឈុនលឹម ជួបសំណេះសំណាល និងផ្តល់រង្វាន់ដល់សិស្ស ប្រឡងជាប់និទ្ទេស A និង B នៅខេត្តក្រចេះ


ឯកឧត្តម អ៊ឹម ឈុនលឹម ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញ ជួបសំណេះសំណាល និងផ្តល់រង្វាន់លើកទឹកចិត្ត ដល់សិស្សប្រឡងជាប់ជ័យលាភី និទ្ទេស A និង B ក្នុងសម័យប្រឡងមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិឆ្នាំ២០១៥-២០១៦ នាថ្ងៃទី១៦ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៦។

rem che lem 19-09-2016 (4)

rem che lem 19-09-2016 (3)

rem che lem 19-09-2016 (1)

rem che lem 19-09-2016 (2)