ឯកឧត្តម ឧបនាយករដ្ឋមន្រ្តី ទៀ បាញ់ អញ្ជើញជួបសំណេះសំណាល និងផ្តល់រង្វាន់ លើកទឹកចិត្តដល់សិស្សប្រឡងជាប់និទ្ទេស A ចំនួន៣៦នាក់ នៅខេត្តសៀមរាប


ឯកឧត្តម ឧបនាយករដ្ឋមន្រ្តី ទៀ បាញ់ រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិ អញ្ជើញជួបសំណេះ   សំណាល និងផ្តល់រង្វាន់ លើកទឹកចិត្តដល់សិស្សប្រឡងជាប់សញ្ញាប័ត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិ និទ្ទេស A ចំនួន៣៦នាក់នៅខេត្តសៀមរាប នាថ្ងៃទី១៨ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៦។

t= 19-09-2016 (2)

t= 19-09-2016 (3)

t= 19-09-2016 (4)

t= 19-09-2016 (5)

t= 19-09-2016 (1)