ឯកឧត្តម ត្រាំ អ៊ីវតឹក ទទួលជួបពិភាក្សាការងារជាមួយរដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងព័ត៌មាន និងទូរគមនាគមន៍វៀតណាម


ឯកឧត្តម ត្រាំ អ៊ីវតឹក រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងប្រៃសណីយ៍ និងទូរគមនាគមន៍ ទទួលជួបពិភាក្សាការងារជាមួយឯកឧត្តម Truong Minh Tuan រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងព័ត៌មាន និងទូរគមនាគមន៍ នៃសាធារណរដ្ឋសង្គមនិយមវៀតណាម នាព្រឹកថ្ងៃទី២២ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៦ នៅភ្នំពេញ ។

tam-22-09-2016-1

tam-22-09-2016-2

tam-22-09-2016-3

tam-22-09-2016-4