ទេសរដ្ឋមន្ដ្រី ស៊ុន ចាន់ថុល ចេញសេចក្ដីសម្រេចបែងចែកភារកិច្ច ជូនថ្នាក់ដឹកនាំ ក្រសួងសាធារណការ​


ទេសរដ្ឋមន្ដ្រី ស៊ុន ចាន់ថុល រដ្ឋមន្ដ្រីក្រសួងសាធារណការ និងដឹកជញ្ជូន ចេញសេចក្ដីសម្រេចស្ដីពី កំណត់ពីរបៀបរបបការងារ និងការបែងចែកភារកិច្ចជូនថ្នាក់ដឹកនាំ ក្រសួងសាធារណការ ដែលមានទាំងរដ្ឋលេខាធិការ​ និងអនុរដ្ឋលេខាធិការ។

សេចក្ដីសម្រេចដែលអង្គភាព ទទួលបាននៅព្រឹកថ្ងៃទី០៥ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៨នេះ ក៏បានឲ្យដឹងដែរថា លោក គង់ វិមាន អនុរដ្ឋលេខាធិការ ក៏ត្រូវបានតែងតាំងជានាយកខុទ្ទកាល័យ របស់ក្រសួងសាធារណការផងដែរ ដោយបន្ថែមលើមុខងារបច្ចុប្បន្ន។

ការកំណត់របៀបរបបការងារ និងការបែងចែកភារកិច្ចទទួលខុសត្រូវនេះ សម្ដៅធានាដល់ដំណើរការប្រព្រឹត្តទៅរបស់ក្រសួង ឲ្យប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព មាននិរន្ដភាព និងបំពេញភារកិច្ចឲ្យសម្រេចបានលទ្ធផលល្អ ស្របតាមកម្មវិធីនយោបាយរបស់រាជរដ្ឋាភិបាល នីតិកាលទី៦ នៃរដ្ឋសភា យុទ្ធសាស្ដ្រចតុកោណដំណាក់កាលទី៤ និងការធ្វើកំណែទម្រង់ស៊ីជម្រៅរបស់រាជរដ្ឋាភិបាល៕​