ឯកឧត្តម ហ៊ុន ម៉ាណែត អញ្ជើញចុះពិនិត្យមើលលទ្ធផល សាងសង់អាគារសិក្សា នៅ បាត់ដំបង


ថ្ងៃទី២៥ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៦ ស្រុកមោងឬស្សី ខេត្តបាត់ដំបង !
ឯកឧត្តម ហ៊ុន ម៉ាណែត អញ្ជើញចុះពិនិត្យមើលលទ្ធផល សាងសង់អាគារសិក្សា ១ខ្នង ២ជាន់ ១២បន្ទប់ អំណោយសម្តេចតេជោ ហ៊ុនសែន នៅវិទ្យាល័យ មោង និងពិនិត្យមើលគុណភាពអាគារចាស់ៗ ដែលស្ថិតក្នុងគម្រោងជួសជុល ។

ee

e2

e3

e4