សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន ស្តីពីលទ្ធផលនៃកិច្ចប្រជុំគណៈកម្មាធិការអចិន្រ្តៃយ៍រដ្ឋសភា នាថ្ងៃពុធ ទី២៨ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៦


14469500_851218858312790_242457459942880812_n

14462717_851218854979457_1236966553726463723_n