ឯកឧត្តម អ៊ុំ សារឹទ្ធ អគ្គលេខាធិការព្រឹទ្ធសភាបានអញ្ជើញជាអធិបតីភាពក្នុងកិច្ចប្រជុំបូកសរុបលទ្ធផលការងារប្រចាំខែកញ្ញា


នាវេលាម៉ោង៨ព្រឹក ថ្ងៃទី០៣ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៦ឯកឧត្តមអ៊ុំសារឹទ្ធអគ្គលេខាធិការព្រឹទ្ធសភាបានអញ្ជើញជាអធិបតីភាពក្នុងកិច្ចប្រជុំបូកសរុបលទ្ធផលការងារ ប្រចាំខែកញ្ញា និងលើកទិសដៅការងារសម្រាប់អនុវត្តខែតុលា ឆ្នាំ២០១៦របស់អគ្គលេខាធិការដ្ឋានព្រឹទ្ធសភា នៅសាលសិក្ខាសាលាបណ្ណាល័យព្រឹទ្ធសភា។

14484876_1288521104523339_4639875390441473377_n

14463153_1288521251189991_2341452606533918646_n

14581513_1288521201189996_8760020368865112278_n

14462818_1288521107856672_6053830231763510925_n

14457385_1288521111190005_7842784234054123084_n

14570604_1288521157856667_6174886825248746242_o