សម្តេចនាយករដ្ឋមន្រ្តី ហ៊ុន សែន ប្រគល់សញ្ញាបត្រជូននិស្សិត នៃសាកលវិទ្យាល័យឯកទេសនៃកម្ពុជា ចំនួន ៦.២៥១អង្គ/នាក់


សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្រ្តី នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ប្រគល់សញ្ញាបត្រ ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្ររង បរិញ្ញាបត្រ បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់ និងបណ្ឌិត ជូនដល់និសិ្សតនៃសាកលវិទ្យាល័យឯកទេសនៃកម្ពុជា ចំនួន ៦.២៥១អង្គ/នាក់ នាព្រឹកថ្ងៃទី០៣ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៦ នៅភ្នំពេញ។

 samdec-hun-sen-03-10-2016-5

samdec-hun-sen-03-10-2016-7

samdec-hun-sen-03-10-2016-1

samdec-hun-sen-03-10-2016-2

samdec-hun-sen-03-10-2016-3

samdec-hun-sen-03-10-2016-4

samdec-hun-sen-03-10-2016-8