នកនាំពាក្យក្រសួងការពារជាតិ៖ ការបំផ្ទុះគ្រាប់បែកចូលទីតាំងស្នាក់នៅរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិ នៅប្រទេសម៉ាលី បណ្ដាលឱ្យពលរដ្ឋខ្មែរ៤នាក់រងរបួស