ឯកឧត្តម សាយ សំអាល់ អញ្ជើញជាអធិបតី វេទិកានិពន្ធនាយកស្តីពីការចូលរួមចំណែករបស់វិស័យព័ត៌មាន ដើម្បីលើកកម្ពស់ការការពារបរិស្ថាននៅកម្ពុជា និងក្នុងតំបន់ទន្លេមេគង្គ


ឯកឧត្តម សាយ សំអាល់ រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងបរិស្ថាន និងឯកឧត្តម មាស សុភ័ណ្ឌ អនុរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងព័ត៌មាន តំណាងឯកឧត្តម ខៀវ កាញារីទ្ធ រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងព័ត៌មាន អញ្ជើញជាអធិបតី វេទិកានិពន្ធនាយកស្តីពីការចូលរួមចំណែករបស់វិស័យព័ត៌មាន ដើម្បីលើកកម្ពស់ការការពារបរិស្ថាននៅកម្ពុជា និងក្នុងតំបន់ទន្លេមេគង្គ នាព្រឹកថ្ងៃទី០៦ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៦ នៅភ្នំពេញ។

s-al-06-09-2016-2

s-al-06-09-2016-4

s-al-06-09-2016-3

s-al-06-09-2016-1