រដ្ឋសភាបានអនុម័ត សេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពី ការអនុម័តយល់ព្រមលើ កិច្ចព្រមព្រៀងស្តីពី ការបង្កើតធនាគារ វិនិយោគ ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធអាស៊ី ដើម្បីជាប្រភពទុន អភិវឌ្ឍន៍ប្រទេសជាតិ

លោកជំទាវ ម៉ែន សំអន អនុញ្ញាតិអោយ គណៈកម្មាធិការគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា ប្រចាំប្រទេសអាឡឺម៉ង់ ហូឡង់ និងប្រចាំទ្វីបអ៊ឺរ៉ុប ចូលជួបសំណេះសំណាល និងសម្តែងការគួរសម