កម្ពុជាគ្រោងនឹងលើកបញ្ហាមួយចំនួនផ្ដោតលើវិស័យសំខាន់ចំនួន៦ ដាក់ពិភាក្សាក្នុងកិច្ចប្រជុំគណៈកម្មាធិការ សម្របសម្រួលអន្តររដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា-ចិន លើកទី៤

ជំនួបសម្តែងការគួរសមពីសំណាក់ឯកឧត្តមKoichiro Kakee ជំនួយការអនុរដ្ឋមន្ត្រីកិច្ចការអន្តរជាតិ នៃក្រសួងដែនដី ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ ដឹកជញ្ជូន និងទេសចរណ៍ (MLIT) នៃប្រទេសជប៉ុន