ឯកឧត្តម អ៊ុក ប្រាថ្នា ទទួលជួបពិភាក្សាការងារជាមួយអនុរដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងព័ត៌មាន សាធារណរដ្ឋកូរ៉េ


ឯកឧត្តម អ៊ុក ប្រាថ្នា រដ្ឋមន្រ្តីស្តីទីក្រសួងព័ត៌មាន ទទួលជួបពិភាក្សាការងារជាមួយឯកឧត្តម Lee Ki-jooអនុរដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងព័ត៌មានសាធារណរដ្ឋកូរ៉េ នារសៀលថ្ងៃទី១០ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៦ នៅភ្នំពេញ។

u-pra-1

u-pra-2

u-pra-3

u-pra-4