ឯកឧត្តម អ៊ុំ សារឹទ្ធ បានជួបពិភាក្សាការងារជាមួយលោក Xavier Nuttin សមាជិកក្រុមប្រឹក្សាភិបាលជាន់ខ្ពស់ និងជាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាភិបាល នៃវិទ្យាស្ថានអឺុរ៉ុបសម្រាប់ការសិក្សាអាស៊ី


នាព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទ ១១រោច ខែកត្តិក ឆ្នាំច សំរឹទ្វិស័ក ព.ស ២៥៦២ ត្រូវនឹងថ្ងៃទី៣ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៨ ឯកឧត្តម អ៊ុំ សារឹទ្ធ អគ្គលេខាធិការព្រឹទ្ធសភា ជួបពិភាក្សាការងារជាមួយលោក Xavier Nuttin សមាជិកក្រុមប្រឹក្សាភិបាលជាន់ខ្ពស់ និងជាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាភិបាល នៃវិទ្យាស្ថានអឺុរ៉ុបសម្រាប់ការសិក្សាអាស៊ី នៅសាលពិសេស វិមានព្រឹទ្ធសភា