សម្តេចនាយករដ្ឋមន្រ្តី ហ៊ុន សែន ឡើងថ្លែងសុន្ទកថា ក្នុងពិធីបើកកិច្ចប្រជុំ កំពូល ACMECS លើកទី៧ និងកិច្ចប្រជុំកំពូល CLMV លើកទី៨ នៅទីក្រុង ហាណូយ


សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្រ្តី នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ឡើងថ្លែងសុន្ទកថា ក្នុងពិធីបើកកិច្ចប្រជុំកំពូល ACMECS លើកទី៧ និងកិច្ចប្រជុំកំពូល CLMV លើកទី៨ នៅទីក្រុងហាណូយ ប្រទេសវៀតណាម នាព្រឹកថ្ងៃទី២៦ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៦។

430

4311