កិច្ចប្រជុំបូកសរុបលទ្ធផលកិច្ចសហប្រតិបត្តិការឆ្នាំ២០១៨ និងទិសដៅបន្តឆ្នាំ២០១៩


ប្រទេសវៀតណាម, ថ្ងៃសៅរ៍ ទី២៦ មករា ២០១៩ កិច្ចប្រជុំបូកសរុបលទ្ធផលកិច្ចសហប្រតិបត្តិការឆ្នាំ២០១៨ និងទិសដៅបន្តឆ្នាំ២០១៩ រវាងបញ្ជាការដ្ឋានកងទ័ពជើងគោក នៃកងយោធពលខេមរភូមិន្ទ ជាមួយបញ្ជាការដ្ឋានយោភូមិភាគទី៩ នៃកងទ័ពប្រជាជនវៀតណាម។