ឯកឧត្តម ស៊ុន ចាន់ថុល ជួបសំណេះសំណាលជាមួយមន្រ្តីរាជការ មន្ទីរសាធារណការ និង ដឹកជញ្ជូន ខេត្តព្រះសីហនុ


កម្មវិធីសំណេះសំណាលជាមួយមន្រ្តីរាជការមន្ទីរសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនខេត្តព្រះសីហនុក្រោមអាធិបតីភាពដ៍ខ្ពង់ខ្ពស់របស់ ឯកឧត្តម ស៊ុន ចាន់ថុល ទេសរដ្ឋមន្ត្រី រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសាធារណការ និង ដឹកជញ្ជូន ខេត្ត ព្រះសីហនុ ថ្ងៃទី៣១ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៦៕
ដោយឯកឧត្តម ទេសរដ្ឋមន្រ្តី បានគូសបញ្ជាក់ថា សូមអោយមន្ត្រីរបស់មន្ទីរយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងការធ្វើផ្លូវថ្នល់អោយមានគុណភាព និង ធ្វើផ្លូវមាំ។ បន្ថែមពីនេះលោកក៏បានណែនាំអោយមន្ត្រីទាំងអស់ ត្រូវប្តូរផ្តត់គំនិត ពីការ” ជិះសេះមើលផ្កា មក រត់ហាត់ប្រាណមើលផ្លូវថ្នល់វិញ “៕

%e1%9e%b6%e1%9f%a2 %e1%9e%b6%e1%9f%a3 %e1%9e%b6%e1%9f%a4