គណៈប្រតិភូសមាគមនារីកម្ពុជា ដើម្បីសន្តិភាព និងអភិវឌ្ឍន៍ បានអញ្ជើញ ពិសា​អាហារសាមគ្គី​


នាព្រឹកថ្ងៃដ៏ដែលនេះដែរ គណៈប្រតិភូសមាគមនារីកម្ពុជា ដើម្បីសន្តិភាព និងអភិវឌ្ឍន៍ ដឹកនាំដោយលោកជំទាវ មាន សំអាន ប្រធានគណៈកម្មការទី៨ព្រឹទ្ធសភា និងជាអនុប្រធានសមាគមនារីកម្ពុជា ដើម្បីសន្តិភាព និងអភិវឌ្ឍន៍ បានអញ្ជើញ ពិសា​អាហារសាមគ្គី​ ដែលរៀបចំទទួលស្វាគមន៍ដោយឯកឧត្តមអភិបាលរងខេត្តតៃនិញ​ និងលោកជំទាវអនុប្រធានសហព័ន្ធនារីវៀតណាម ​នៅសាលាខេត្តតៃនិញ​ ប្រទេសវៀតណាម។