សុន្ទរកថាគន្លឹះទាំងស្រុងរបស់សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន ថ្លែងនៅក្នុងសន្និសីទអន្តរជាតិ លើកទី២៥ ស្តីពី «អនាគតរបស់អាស៊ី» នៅទីក្រុងតូក្យូ ប្រទេសជប៉ុន


(ទីក្រុងតូក្យូ, ជប៉ុន)៖ សូមអានសុន្ទរកថាគន្លឹះទាំងស្រុងរបស់សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្រ្តីនៃកម្ពុជា ថ្លែងនៅក្នុងសន្និសីទអន្តរជាតិ លើកទី២៥ ស្តីពី «អនាគតរបស់អាស៊ី» នៅទីក្រុងតូក្យូ ប្រទេសជប៉ុន នាព្រឹកថ្ងៃទី៣០ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៩។

ខាងក្រោមជាសុន្ទរកថាគន្លឹះទាំងស្រុងរបស់សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន ចំនួន៧ទំព័រ៖