សម្ដេចប្រធានរដ្ឋសភា អនុញ្ញាតឱ្យរដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងការបរទេស និងសហប្រតិបត្តិការ នៃសាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យ ទីម័រឡេស្តេ ចូលជួបសម្តែងការគួរសម នៅវិមានរដ្ឋសភា


ថ្ងៃអង្គារ ទី៤ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៩ វេលាម៉ោង ៩:០០នាទីព្រឹក សម្ដេចប្រធានរដ្ឋសភា អនុញ្ញាតឱ្យ ឯកឧត្តម ឌីយ៉ូនីស្យូ ដាកូសតា បាបូសូរេស (Dionisio da Costa Babo Soares) រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងការបរទេស និងសហប្រតិបត្តិការ នៃសាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យ ទីម័រឡេស្តេ ចូលជួបសម្តែងការគួរសម នៅវិមានរដ្ឋសភា។