មន្រ្តីជំនាញមន្ទីរធនធានទឹក និងឧតុនិយមរាជធានីភ្នំពេញចុះជួសជុល និងថែទាំប្រចាំប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រចំនួន ០២កន្លែង


នៅថ្ងៃអាទិត្យ ៤កេីត ខែស្រាពណ៍ ឆ្នាំកុរ ឯកស័ក ព.ស ២៥៦៣ ត្រូវនឹងថ្ងៃទី៤ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៩ មន្រ្តីជំនាញមន្ទីរធនធានទឹក និងឧតុនិយមរាជធានីភ្នំពេញចុះជួសជុល និងថែទាំប្រចាំប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រចំនួន ០២កន្លែង ក្រាំងពង្រក្រោម និងប្រទះឡាង ស្ថិតនៅភូមិសាស្ត្រ សង្កាត់ក្រាំងពង្រ សាក់សំពៅ ព្រៃវែង ដង្កោ ខណ្ឌដង្កោ នឹងសង្កាត់ប្រទះឡាង ខណ្ឌកំបូល រាជធានីភ្នំពេញ។