យុវជនគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា ចូលរួមកម្មវិធីបណ្តុះបណ្តាល ស្តីពីការអភិវឌ្ឍចិន និងទិដ្ឋភាព ដែលផ្តោតសំខាន់លើស្ថានភាពទូទៅ


គណៈប្រតិភូយុវជនគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា មកពីបណ្តាក្រសួង-ស្ថាប័ន រាជធានី-ខេត្ត ចំនួន៥៩រូប ដែលត្រូវទៅចូលរួមកម្មវិធីបណ្តុះបណ្តាល នៅរាជបណ្ឌិតសភា pudong  នៅសាធារណៈរដ្ឋប្រជាមានិតចិន រយៈពេល ០៧ថ្ងៃ បានអញ្ជើញចូលរួម ក្នុងពិធីបើកវគ្គផ្លូវការ ក្រោមអធិបតីភាពលោក Zheng Jinzhou អនុប្រធានបណ្ឌិត្យសភាថ្នាក់ដឹកនាំចិនភូតុង (ដោយលោក ប្រធានបណ្ឌិត្យសភា Chen Xi សមាជិកការិយាល័យគោលនយោបាយគណ:កម្មាធិការកណ្តាល លេខាធិការ នៃលេខាធិការដ្ឋានគណ:កម្មាធិការកណ្តាល និងជារដ្ឋមន្ត្រី នៃមន្ទីររៀបចំ កិច្ចការគណ:កម្មាធិការកណ្តាល ។

វេទិកាបង្រៀន លើប្រធានបទ ការអភិវឌ្ឍចិន និងទិដ្ឋភាព ដែលផ្តោតសំខាន់លើស្ថានភាពទូទៅ ជាពិសេស គន្លឹះជោគជ័យទាំង5 របស់ចិន ដែលផ្តោតលើគោលការណ៍ “5P” ។