ពិធីលាងសាយភោជន៍ស្វាគមន៍ផ្លូវការ ជូន គណៈប្រតិភូយុវជនគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា


គណៈប្រតិភូយុវជនគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា មកពីបណ្តាក្រសួង-ស្ថាប័ន រាជធានី-ខេត្ត ចំនួន៥៩រូប ដែលត្រូវទៅចូលរួមកម្មវិធីបណ្តុះបណ្តាល នៅរាជបណ្ឌិតសភា pudong  នៅសាធារណៈរដ្ឋប្រជាមានិតចិន  បានអញ្ជើញចូលរួមក្នុង ពិធីលាងសាយភោជន៍ស្វាគមន៍ផ្លូវការ ក្រោមអធិបតីភាពលោកZheng Jinzhouអនុប្រធានបណ្ឌិត្យសភាថ្នាក់ដឹកនាំចិនភូតុង។