សូមអញ្ជើញទស្សនាវីដេអូ៖ សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែនអញ្ជើញបើកសន្និបាត គណៈកម្មាធិការកណ្តាល លើកទី៤២


សន្និបាត គណៈកម្មាធិការកណ្តាល

សូមអញ្ជើញទស្សនាវីដេអូ៖ សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែនអញ្ជើញបើកសន្និបាត គណៈកម្មាធិការកណ្តាល លើកទី៤២

បាន​បង្ហោះ​ដោយ គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា-Cambodian People's Party នៅ សៅរ៍ 1 កុម្ភៈ 2020