សូមអញ្ជើញទស្សនាវីដេអូបទយកការណ៍ ស្តីពី នាវាកម្ពុជា៣៥ឆ្នាំ ក្រោមការ កាច់ចង្កូតរបស់តេជោសែន!


នាវាកម្ពុជា៣៥ឆ្នាំ ក្រោមការកាច់ចង្កូតរបស់តេជោសែន!

សូមអញ្ជើញទស្សនាវីដេអូបទយកការណ៍ ស្តីពី នាវាកម្ពុជា៣៥ឆ្នាំ ក្រោមការ កាច់ចង្កូតរបស់តេជោសែន!

បាន​បង្ហោះ​ដោយ គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា-Cambodian People's Party នៅ ច័ន្ទ 3 កុម្ភៈ 2020