រដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញ កំពុងតម្លើងបង្គោលភ្លើងព្រែកជា២


នៅថ្ងៃទី២៤ខែមករាឆ្នាំ២០១៧ រដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញ បាននិងកំពុងតម្លើងបង្គោលភ្លើងព្រែកជា២ នៅវិថីខេមរភូមិន្ទ ឬផ្លូវលេខ ១៣០ ចាប់ពីមហាវិថីព្រះនរោត្តមដល់ផ្សារធំថ្មី ក្នុងខណ្ឌដូនពេញ។