អភិបាលខេត្តព្រះវិហារ ចុះសាកសួរសុខទុក្ខ ជាមួយ អាជីករ សិប្បករ អ្នកលក់ដូរ នៅផ្សារ


សុខទុក្ខរបស់ប្រជាជន កសិករ អាជីករ គឺជាសុខទុក្ខរបស់ ឯកឧត្តម អភិបាលខេត្តព្រះវិហារនៅព្រឹកថ្ងៃទី២៨ ខែមករា ឆ្នាំ ២០១៧ ឯកឧត្តម អ៊ុន ចាន់ដា អភិបាលនៃគណៈអភិបាល ខេត្ត ព្រះវិហារចុះសាកសួរសុខទុក្ខ សំណេះសំណាលជាមួយ អាជីករ សិប្បករ អ្នកលក់ដូរ នៅផ្សារ កំពង់ប្រណាក ក្រុង ព្រះវិហារ ខេត្តព្រះវិហារ៕