ក្រសួង​ការងារ​ឲ្យ​សហគ្រាស​-​គ្រឹះស្ថាន​ទាំងអស់​ផ្ដល់ប្រាក់​ឈ្នួល​ពាក់កណ្ដាល​ជូន​កម្មករនិយោជិត ​ដែល​សម្រាលកូន


ភ្នំពេញ​ ៖ ក្រសួង​ការងារ និង​បណ្ដុះបណ្ដាល​វិជ្ជាជីវៈ បាន​ប្រកាស​ឲ្យ​សហគ្រាស​និង​គ្រឹះស្ថាន​ទាំងអស់ ត្រូវ​បើកប្រាក់​ឈ្នួ​ល​ពាក់កណ្ដាល គិត​ទាំង​ប្រាក់​បន្ទាប់បន្សំ​ផង ចំពោះ​កម្មករនិយោជិត​ជា​ស្ដ្រី ក្នុងអំឡុងពេល​សម្រាក​សម្រាលកូន និង​ត្រូវមាន​សិទ្ធិ​ឈប់សម្រាក​យ៉ាងតិច​រយៈពេល​៩០​ថ្ងៃ។

បើ​យោងតាម​សេចក្ដីជូនដំណឹង​របស់​ក្រសួង​ការងារ និង​បណ្ដុះបណ្ដាល​វិជ្ជាជីវៈ ដែល​ចេញផ្សាយ​កាលពី​រសៀល​ថ្ងៃទី​០៣ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ​២០១៧​បាន​ឲ្យ​ដឹងថា ​យោងតាម​មាត្រា​១៨២​និង​១៨៣​នៃ​ច្បាប់​ស្តីពី​ការងារ​កម្មករនិយោជិត​ជា​ស្ដ្រី ត្រូវមាន​សិទ្ធិ​ឈប់​សម្រាប​៩០​ថ្ងៃ ដើម្បី​សម្រាលកូន ហើយ​កម្មករនិយោជិត​ជា​ស្ដ្រី ដែល​ធ្វើការ​ក្នុង​សហគ្រាស​គ្រឹះស្ថាន​បាន​យ៉ាងតិច​១​ឆ្នាំ​រៀងមក មាន​សិទ្ធិ​ត្រូវបាន​ប្រាក់​ឈ្នួ​ល​ពាក់កណ្ដាល គិត​ទាំង​ប្រាក់​បន្ទាប់បន្សំ​ផង ក្នុង​រយៈពេល​នៃ​ការឈប់​សម្រាក​នេះ។

សេចក្តី​ជូន​ដំណឹង​ខាងលើ​បាន​បន្តថា​ បន្ថែម​លើសពីនេះ​កម្មករនិយោជិត​នៅតាម​គ្រឹះស្ថាន​ដែលជា​សមាជិក​របស់​បេឡា​ជាតិ​របប​សន្តិសុខ​សង្គម​ផ្នែក​ថែទាំ​សុខភាព​សង្គម​ទទួលបាន​ប្រាក់​បំណាច់​ប្រចាំខែ​ដូច​មានចែង​នៅ​ក្នុ​ងប្រកាស​លេខ​១០៩​ក​.​ប​/​ប្រ​.​ក​ចុះ​ថ្ងៃទី​១៧​ ខែមីនា​ ឆ្នាំ​២០១៦​របស់​ក្រសួង​ការងារ​និង​បណ្តុះបណ្តាល​វិជ្ជាជីវៈ​ស្តីពី​តាវ​លិ​ក​ថែទាំ​សុខភាព​។​

ក្រសួង​ការងារ​និង​បណ្តុះបណ្តាល​វិជ្ជាជីវៈ​សង្ឃឹម​យ៉ាង​មុតមាំ​ថា​ កម្មករនិយោជិត​ម្ចាស់ នាយក​សហគ្រាស គ្រឹះស្ថាន​ទាំងអស់​នឹង​អនុវត្តតាម​សេចក្តី​ជូន​ដំណឹង​នេះ​ប្រកបដោយ​ប្រសិទ្ធភាព​ខ្ពស់បំផុត​៕