សម្តេច​តេ​ជោ ៖ ពិត​ណាស់ គឺ​ស្រឡាញ់​គ្នា​ក្នុង​គ្រាក្រ ស្គាល់​មិត្ត​ល្អ​ក្នុង​គ្រា​លំបាក


រាជធានី​ភ្នំពេញ ៖ កម្ពុជា សូម​អរគុណ​មិត្ត​ចិន ដែល​បាន​បញ្ជូន​វេជ្ជបណ្ឌិត​ជំនាញ​ជា​ច្រើន​រូប ព្រមទាំង​សម្ភា រៈ និង​បរិក្ខារ​ពេទ្យ​ជា​ច្រើន​មក​ជួយ​កម្ពុជា ក្នុង​ការ​ប្រុ​ទ្ធ​ប្រឆាំង​នឹង​ជំងឺឆ្លង​កូ​វី​ដ​-១៩ ។ ពិត​ណាស់ គឺ ស្រឡាញ់​គ្នា​ក្នុង​គ្រាក្រ ស្គាល់​មិត្ត​ល្អ​ក្នុង​គ្រា​លំបាក ។ នេះ​បើ​យោង​តាម​ផេ​ក សម្តេច​តេ​ជោ​ចេញផ្សាយ​ថ្ងៃ​ទី​០៦ ខែមេសា​នេះ ៕