ក្រសួង​ធ្វើ​សន្និសីទ​សារព័ត៌មាន​អំពី​បច្ចុប្បន្នភាព​ជំងឺ​កូ​វី​ដ​-១៩ នៅ​រាល់ថ្ងៃ​ចន្ទ​ស​ប្តា​ហ៍​នីមួយ


នៅថ្ងៃនេះ ក្រសួងសុខាភិបាល​បានប្រកាស ស​ម្រ​ច​ធ្វើ​សន្និសីទ​សារព័ត៌មាន​អំពី​បច្ចុប្បន្នភាព​ជំងឺ​កូ​វី​ដ​-១៩ នៅ​រៀងរាល់ថ្ងៃ​ចន្ទ​ស​ប្តា​ហ៍​នីមួយ​ៗ​វេលា​ម៉ោង​៩:៣០​នាទី​ព្រឹក នៅ​ទីស្តីការក្រសួង​សុខាភិបាល ។ នេះបើយោងតាមក្រសួងសុខាភិបាលចេញផ្សាយនៅថ្ងៃទី០៨ ខែមេសានេះ ។