ក្រសួងសុខាភិបាលប្រកាសដំណឹងល្អថា ថ្ងៃនេះមិនមានករណីឆ្លងថ្មីនៃជំងឺកូវីដនោះទេ ចំណែកអ្នកជាសះស្បើយសរុបចំនួន៧៧នាក់


នៅថ្ងៃទី១៣ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២០នេះ រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងសុខាភិបាល បានប្រកាសដំណឹងល្អឲ្យដឹងថា ថ្ងៃនេះមិនមានករណីឆ្លងថ្មីនៃជំងឺកូវីដនោះទេ ចំណែកអ្នកជាសះស្បើយក៏មិនមានដែរ ខណៈអ្នកជាសះស្បើយសរុបមានចំនួន៧៧នាក់។

ដោយឡែកអ្នកកំពុងសម្រាកព្យាបាលជំងឺកូវីដធ្លាក់ចុះមកត្រឹមចំនួន៤៥នាក់ នៃអ្នកឆ្លងសរុប១២២នាក់។ បើគិតត្រឹមព្រឹកថ្ងៃទី១៣ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២០នេះ។ នេះបើតាមការប្រកាសរបស់ក្រសួងសុខាភិបាល នៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធបច្ចុប្បន្នភាពនៃជំងឺកូវីដ១៩៕