គម្រោង ស្តារឡើងវិញ នូវប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រ ភូមិសោមត្រក ដំណាក់កាលទី២ ត្រូវបានបញ្ចប់ និងដាក់ឲ្យដំណើរការ


គម្រោង ស្តារឡើងវិញ នូវប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រ ភូមិសោមត្រក ឃុំសោមធំ ស្រុកអូរយ៉ាដាវ ខេត្តរតនគិរី ដំណាក់កាលទី២ ត្រូវបានបញ្ចប់ និងដាក់ឲ្យដំណើរការ ។ ប្រព័ន្ធនេះមានលទ្ធភាពស្រោចស្រពលើផ្ទៃដីស្រែវស្សាចំនួន ១៨០ហិកតា និងរដូវប្រាំងចំនួន ៧០ហិកតា ៕