ឯកឧត្តមឈួរ ចន្ទ័ឌឿន ចុះជួបសំណេះសំណាលជាមួយប្រជាពលរដ្ឋនិង ពិនិត្យស្ថានភាពភូមិ សាស្រ្តក្នុងក្រុង


ល្ងាចថ្ងៃទី១៥ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៧ ឯកឧត្តមឈួរ ចន្ទ័ឌឿន អភិបាលខេត្ត្តកំពង់ឆ្នាំង រួមដំណើរដោយលោក ហៃមនោរម្យ អភិបាលក្រុងកំពង់ឆ្នាំង ចុះជួបសំណេះសំណាលជាមួយប្រជាពលរដ្ឋ ពិនិត្យជីវភាពរស់នៅ និង ពិនិត្យស្ថានភាពភូមិ​ សាស្រ្ត​ក្នុងក្រុង​ ដើម្បីអនុវត្តគម្រោងអភិវឌ្ឍន៌ក្រុងអោយកាន់តែមានការ រីកចម្រើនថែមទៀត​។