រាជរដ្ឋាភិបាល ដាក់ចេញវិធានការ ជួយដល់វិស័យឯកជន និងកម្មករ-និយោជិត ដែលប៉ះពាល់ពីការរីករាលដាលនៃជំងឺកូវីដ១៩ និងវិធានការស្ដារ និងជំរុញកំណើនសេដ្ឋកិច្ចក្រោយវិបត្តិ


(ភ្នំពេញ)៖ រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា បានចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានមួយ ស្ដីពីវិធានការបន្ថែសំដៅជួយដល់វិស័យឯកជន និងកម្មករ-និយោជិត ដែលប៉ះពាល់ពីការរីករាលដាលនៃជំងឺកូវីដ១៩ និងវិធានការស្ដារ និងជំរុញកំណើនសេដ្ឋកិច្ចក្រោយវិបត្តិនៃជំងឺនេះ។ នេះបើតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន របស់រាជរដ្ឋាភិបាលដែលបណ្ដាញព័ត៌មាន Fresh News ទទួលបាន នៅថ្ងៃទី២៦ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២០។

ខាងក្រោមនេះជាសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា៖