ក្រសួងការបរទេស ប្រកាសពីលទ្ធផលកិច្ចប្រជុំរដ្ឋមន្រ្តីការបរទេសមេគង្គ-សាធារណរដ្ឋកូរ៉េ លើកទី១០ តាមប្រព័ន្ធវីដេអូ


ក្រសួងការបរទេស និងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិកម្ពុជា នៅថ្ងៃទី២៩ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២០ បានចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន ស្តីពីលទ្ធផលកិច្ចប្រជុំរដ្ឋមន្រ្តីការបរទេសមេគង្គ-សាធារណរដ្ឋកូរ៉េ លើកទី១០ ដែលបានធ្វើឡើងតាមប្រព័ន្ធវីដេអូ នៅរសៀលថ្ងៃទី២៨ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២០។

កិច្ចប្រជុំនេះ ដឹកនាំដោយសហប្រធានពីររូបគឺ លោក ផាម ប៊ិញមិញ ឧបនាយករដ្ឋមន្រ្តី រដ្ឋមន្រ្តីការបរទេសវៀតណាម និងលោកស្រី កាង ក្យុងវ៉ា រដ្ឋមន្រ្តីការបរទេសនៃសាធារណរដ្ឋកូរ៉េ (កូរ៉េខាងត្បូង)៕

ខាងក្រោមនេះជាសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានក្រសួងការបរទេស៖