ក្នុងថ្ងៃទី១ ទី២ ទី៣ មេសា នេះ ផ្ទៃមេឃមានសភាពអាប់អួខ្លាំង ភ្លៀងធ្លាក់ពីមធ្យមទៅច្រើនលាយឡំជាមួយផ្គររន្ទះ និងខ្យល់កន្រ្ទាក់ នៅស្ទើរទូទាំងប្រទេស