ឯកឧត្តម ជា សុផារ៉ា អញ្ជើញជាកិត្តិយស ធ្វើបទអន្តរាគមន៍ស្តីពីដីធ្លី និងសំណង់


ថ្ងៃទី០៦ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១៧ ឯកឧត្តម ជា សុផារ៉ា ទេសរដ្ឋមន្រ្តី រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងរៀបចំដែនដី នគរូបនីយកម្ម និងសំណង់ អញ្ជើញជាកិត្តិយស ធ្វើបទអន្តរាគមន៍ស្តីពីដីធ្លី និងសំណង់ នៅសាលានាយទាហានសកម្ម ខេត្តកំពង់ស្ពឺ ។