លោកជំទាវ ទី បូរ៉ាស៊ី អញ្ជើញបើកកិច្ចប្រជុំបូកសរុបលទ្ធផលការងារការបរទេសក្នុងឱកាសអបអរសាទរទិវា ភាសាបារាំង


នាព្រឹកថ្ងៃទី១០ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១៧ ក្រុមមិត្តភាពកម្ពុជា-បារាំង ដឹកនាំដោយ លោកជំទាវ ទី បូរ៉ាស៊ី ប្រធានក្រុម បានអញ្ជើញបើកកិច្ចប្រជុំបូកសរុបលទ្ធផលការងារការបរទេសក្នុងឱកាសអបអរសាទរទិវា ភាសាបារាំងដែលប្រារព្ធធ្វើនៅព្រឹទ្ធសភាកាលពីខែមីនា ឆ្នាំ២០១៧កន្លងទៅ នៅសាលវិសេសព្រឹទ្ធសភា។