ឯកឧត្តម ឡោក ឆាយ បើកកិច្ចប្រជុំដើម្បីពិនិត្យត្រួតពិនិត្យ និងរៀបចំបែបបទតាមនីតិវិធីដក្របខ័ណ្ឌមន្រី្តរាជការ


នាព្រឹកថ្ងៃទី១៣ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៧ នៅសាលប្រជុំពិសេសព្រឹទ្ធសភា ឯកឧត្តម ឡោក ឆាយ អគ្គលេខាធិការរងព្រឹទ្ធសភា អញ្ជើញជាអធិបតីភាពក្នុងកិច្ចប្រជុំដើម្បីពិនិត្យត្រួតពិនិត្យ និងរៀបចំបែបបទតាមនីតិវិធីដើម្បីធ្វើសមាហរណកម្ម ក្របខ័ណ្ឌបច្ចុប្បន្នរបស់មន្រី្តរាជការ ទៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌ ថាន្តរសក្តិ និងថ្នាក់ថ្មី និងបញ្ហាផ្សេងៗ។