សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន ចេញសេចក្តីសម្រេចដំឡើងឋានៈឯកឧត្តម ឃួង ស្រេង ជាប្រធានគណៈកម្មាធិការគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជារាជធានីភ្នំពេញ


(ភ្នំពេញ)៖ សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន ប្រធានគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា បានចេញសេចក្តីសម្រេចដំឡើងឋានៈដល់ឯកឧត្តម ឃួង ស្រេង ពីអនុប្រធានគណៈកម្មាធិការ គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា រាជធានីភ្នំពេញ ទៅជាប្រធានគណៈកម្មាធិការគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា រាជធានីភ្នំពេញ។ នៅព្រឹកថ្ងៃទី៣ ខែវិច្ឆិកានេះ៕

ខាងក្រោមនេះជាសេចក្តីសម្រេចរបស់សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន៖