អ្នកនាំពាក្យគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា ថ្កោលទោសយ៉ាងដាច់អហំការ ចំពោះការនិយាយគ្មានការពិតរបស់ CNRP