វីងចុះ MOU ជាមួយក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចចុះ


Mou 07 03 16 2 copy

     ប្រជា​ពលរដ្ឋ​ដែល​ត្រូវ​បង់​ពន្ធ​លើ​អចលន​ទ្រព្យ និង​ពន្ធ​លើ​ការ​ដឹក​ជញ្ជូន នឹង​អាច​ធ្វើ​ការ​បង់​ពន្ធ​ទាំង​នេះ​បាន នៅ​តាម​កន្លែង​វីង​នានា​ទូទាំង​ប្រទេស ។ ការ​ដែល​ពលរដ្ឋ​អាច​បង់​ពន្ធ​ទាំង​នេះ​បាន គឺ​នៅ​បន្ទាប់​ពី​ធនាគារ​ឯកទេស​វីង បាន​ចុះ​ហត្ថលេខា​លើ​អនុស្សា​រណៈ​យោគ​យល់​គ្នា​មួយ នៅ​ថ្ងៃ​ទី៤ ខែ​មីនា ឆ្នាំ ២០១៦ ជា​មួយ​នឹង​ក្រសួង​សេដ្ឋ​កិច្ច និង​ហិរញ្ញ​វត្ថុ ។

     យោង​តាម​អនុស្សា​រណៈ​ដែល​ចុះ​ហត្ថលេខា​ដោយ​អគ្គ​នាយក​ប្រតិបត្តិ​ធនាគារ​ឯកទេស​វីង លោក ចូចូ ម៉ាឡូឡូស និង​រដ្ឋលេខា​ធិកា​ក្រសួង​សេដ្ឋ​កិច្ច​ និង​ហិរញ្ញ​វត្ថុ ឯកឧត្តម ជូ គឺមឡេង បាន​សម្រេច​ឱ្យ​ធនាគារ​ឯកទេស​វីង​ ទទួល​សិទ្ធិ​ប្រមូល​ពន្ធ​ទូទាំង​ប្រទេស​លើ​ពន្ធ​ពីរ​ប្រភេទ​គឺ ពន្ធ​លើ​អចលន​ទ្រព្យ និង​ពន្ធ​លើ​មធ្យោ​បាយ​ដឹក​ជញ្ជូន​គ្រប់​ប្រភេទ រួម​ទាំង​ប្រាក់​ពិន័យ​ទោស​ទណ្ឌ​សម្រាប់​ពន្ធ​ ២​ប្រភេទ​នេះ​ផង​ដែរ ។

     រដ្ឋលេខា​ធិការ​ក្រសួង​សេដ្ឋ​កិច្ច ឯកឧត្តម ជូ គឺម​ឡេង បាន​ថ្លែង​ថា ការ​ចុះ​អនុស្សា​រណៈ​នេះ គឺ​ដើម្បី​បង្កើន​ប្រសិទ្ធិ​ភាព និង​ស័ក្តិ​សិទ្ធិ​ភាព​នៃ​ការ​ផ្តល់​សេវា​សាធា​រណៈ​ជូន​អ្នក​ជាប់​ពន្ធ​គ្រប់​មជ្ឈ​ដ្ឋាន សំដៅ​ធានា​បាន​នូវ​ការ​អនុវត្ត​ឱ្យ​បាន​ស៊ី​ជម្រៅ​នូវ​កំណែ​ទម្រង់​សំខាន់ៗ ដូច​ជា​ការ​ប្រយុទ្ធ​ប្រឆាំង​នឹង​អំពើ​ពុក​រលួយ ដែល​ជា​ស្នូល​នៃ​អភិបាល​កិច្ច​ល្អ ។

Mou 07 03 16 3 copy

Mou 07 03 16 4 copy

Mou 07 03 16 5 copy