លោកជំទាវ មាន សំអាន ដឹកនាំ គណៈប្រតិភូ ចូលជួបពិភាក្សាការងារជាមួយ លោក LI Shulei


លោកជំទាវ​ មាន​ សំអាន​ អនុប្រធានគណៈត្រួតពិនិត្យ​ បានដឹកនាំ​ គណៈប្រតិភូ​ គណៈត្រួតពិនិត្យ​ នៃគណៈកម្មាធិការកណ្ដាល​ គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជាចំនួន​ ២០​ រូប​ ចូលជួបពិភាក្សាការងារជាមួយ​ លោក​ LI Shulei អនុលេខាគណៈត្រួតពិនិត្យវិន័យ​ថ្នាក់កណ្ដាលនៃ​ គណបក្សកុំមុយនីស្ដចិន​ នៅ​ទីក្រុង​ ប៉េកាំង​ ប្រទេសចិន(​ 25-07-2017 ) ៕