សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន ប្រធានគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា ចេញសេចក្តីសម្រេចតែងតាំង ឯកឧត្តម ឡេង សុទ្ធា ជាទីប្រឹក្សា


(ភ្នំពេញ)៖ សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន ប្រធានគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា បានចេញសេចក្តីសម្រេចតែងតាំង ឯកឧត្តម ឡេង សុទ្ធា ជាទីប្រឹក្សារបស់សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន។ នេះបើតាមសេចក្តីសម្រេច ដែលទទួលបាន នៅថ្ងៃទី២៤ ខែមករា ឆ្នាំ២០២៤ នេះ៕

ខាងក្រោមនេះជាសេចក្តីសម្រេច៖