ក្រុមយុវជនគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា ខេត្តកំពង់ស្ពឺ ចុះសួរសុខទុក្ខប្រជាពលរដ្ឋ នៅស្រុកឧដុង្គ ខេត្តកំពង់ស្ពឺ


ព្រឹកថ្ងៃទី២៧ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៦ ឯកឧត្តម សរ សុពុត្រា អនុប្រធានប្រចាំការក្រុមការងារយុវជនគណបក្សខេត្ត បានដឹកនាំក្រុមការងារ យុវជនស្រុក និងឃុំ ចុះសំណេះសំណាល និងសាកសួរសុខទុក្ខ បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋ ចំនួន០៥គ្រួសារ ដែលរស់នៅក្នុងឃុំដំណាក់រាំង ឃុំចាន់សែន ឃុំមានជ័យ និងឃុំវាលពង់ នៃស្រុកឧដុង្គ។
sor soputra 28-3-2016 (1)                                            sor soputra 28-3-2016 (3)
sor soputra 28-3-2016 (4)                                           sor soputra 28-3-2016 (5)
sor soputra 28-3-2016 (6)                                         sor soputra 28-3-2016 (7)