ឯកឧត្តម ទេព ងន អញ្ជើញជាអធិបតីក្នុងពិធីបើកការប្រកួតបាល់ទាត់មិត្តភាពរវាងក្រុមបាល់អគ្គលេខាធិការដ្ឋានព្រឹទ្ធសភា ជាមួយនឹងក្រុមយុវជននៃខេត្តប៉ៃលិន


នារសៀលថ្ងៃទី១៣ ឯកឧត្តម ទេព ងន អនុប្រធានទី២ព្រឹទ្ធសភា បានអញ្ជើញជាអធិបតីក្នុងពិធីបើកការប្រកួតបាល់ទាត់មិត្តភាពរវាងក្រុមបាល់អគ្គលេខាធិការដ្ឋានព្រឹទ្ធសភា ជាមួយនឹងក្រុមយុវជននៃខេត្តប៉ៃលិន ព្រមទាំងបានឧបត្ថម្ភសម្ភារៈកីឡាមួយចំនួនដល់ក្រុមទាំងពី២ផងដែរ ។