ចាប់ពីថ្ងៃ២៨ ខែមីនា ដល់ថ្ងៃ៤ ខែមេសា សីតុណ្ហភាពក្តៅពី៣៧-៤០អង្សាសេ


ចាប់ពី​ថ្ងៃទី២​៨ ខែមីនា ដល់​ថ្ងៃទី៤ ខែមេសា​ ឆ្នាំ២០១៦ សីតុណ្ហភា​ពអតិប្បរិមា​ មានក​ម្រិត​ខ្ពស់ដ​ដែល គឺចា​ប់ពី៣៧អ​ង្សាដល់៤០​អង្សាសេ ហើយចាប់ពីថ្ងៃ​ទី១-៤ ខែ​មេសា មា​ន​ភ្លៀង​កក​ខែពីក​ម្រិត តិច​ទៅមធ្យ​ម នៅតាមប​ណ្តាខេត្តនា​នា ក្នុងប្រ​ទេសក​ម្ពុជា នេះ​បើ​យោង​តាម សេ​ចក្តី​ប្រកាស​របស់ក្រ​សួងធ​នធាន​ទឹក និង​ឧតុនិយម​ចុះផ្សា​យកា​លពីថ្ងៃទី២៨ ខែមិ​នា ឆ្នាំ​២០​១៦ក​ន្លង​ទៅនេះ។
យោង​តាមការ​ព្យាករណ៍ របស់​ក្រសួងធន​ធានទឹក បាតុភូតធម្មជាតិ​ផ្សេងៗដូច​ជា ផ្គររ​ន្ទះ និង​ខ្យល់ក​ន្ត្រាក់ អាចនឹងកើ​តមាន​ឡើង ក្នុងអំឡុ​ងពេល១​ស​ប្តាហ៍​នេះ ហើយ​ក៏បាន​អំ​ពាវនា​វ​ឲ្យ​មាន​ការប្រុងប្រយ័​ត្នចំពោះបា​តុភូតផង​ដែរ៕