គណៈប្រតិភូទីក្រុងសួយនីង និងឯកឧត្តម យន្ត មីន ពិភាក្សាស្តីពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការទ្វេភាគី


ថ្ងៃទី១៤ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៧ គណៈប្រតិភូទីក្រុងសួយនីង ដឹកនាំដោយលោក Zhang Xianing អភិបាលក្រុងកានចូវ នៃសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិន បានចូលរួមពិភាក្សាស្តីពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការទ្វេភាគី ជាមួយឯកឧត្តម យន្ត មីន អភិបាល នៃគណៈអភិបាលខេត្តព្រះសីហនុ ។
នាឱកាសនោះ Zhang Xianing អភិបាលក្រុងកានចូវ នៃសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិន រួមជាមួយឯកឧត្តម យន្ត មីន អភិបាល នៃគណៈអភិបាលខេត្តព្រះសីហនុ ក៏បានសាកសួរសុខទុក្ខ រួមទាំងបានចុះហត្ថលេខាលើកំណត់ហេតុលើកិច្ចប្រជុំស្តីពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការទ្វេភាគី កាលពីល្ងាចថ្ងៃទី១៣ ខែវិចិ្ឆកា ឆ្នាំ២០១៧។